Studieklas | Basisschool
21219
page-template-default,page,page-id-21219,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.3,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive

Basisschool

Aan leerlingen uit het basisonderwijs worden steeds zwaardere eisen gesteld. Aangezien op de basisschool het fundament wordt gelegd voor de verdere schoolontwikkeling, is het van belang dat knelpunten o.a. op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden tijdig worden aangepakt. Daar komt bij dat de resultaten van de reguliere Cito toetsen, zoals vastgelegd binnen het leerlingvolgsysteem van de school, vanaf groep 6 bepalend zijn voor het verdere vervolg van de schoolloopbaan van uw kind.

 

Als het niet goed gaat met de ontwikkelingen van uw zoon of dochter op school dan geeft dat veelal reden tot zorg. Achteruitgang in resultaten zijn voornamelijk in de thuissituatie, een bron van ergernis en discussie. Als gevolg van achteruitgang in resultaten kunnen kinderen hun zelfvertrouwen verliezen en verdwijnt het plezier in het naar school gaan.

 

Bij Studieklas werken leerlingen in kleine groepjes van maximaal 8-10 leerlingen aan de onderdelen: Rekenen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, zinsontleding, en studievaardigheden. De leerling werkt dan aan de onderdelen waarin hij of zij wil verbeteren. Tijdens de lessen is uitgebreid aandacht voor het ‘leren leren’, waaronder werkhouding, het aanbrengen van structuur, het leren plannen van het huiswerk en het gebruik van de agenda. Dit is mogelijk doordat er veel individuele aandacht is voor de leerlingen.

 

Studieklas hanteert een zorgvuldige intakeprocedure waarbij in overleg een persoonlijk ontwikkelingstraject wordt vastgesteld. De leerling staat hierbij centraal in onze aanpak. Studieklas gaat niet voor het kortstondig succes en werkt bovendien zonder winstoogmerk. Wij gaan voor het realiseren van een duurzaam resultaat zodat de leerling hier ook in zijn of haar verdere schoolloopbaan nog ruim profijt van heeft. Studieklas maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem. Periodiek wordt er een kort verslag gemaakt over de vorderingen van de leerling. Deze informatie kan, met toestemming van de ouder(s), worden gedeeld met de school. Studieklas organiseert in samenwerking met stichting De Onderwijskamer diverse workshops w.o. de workshops ‘zelfvertrouwen’ en ‘gevoelens hanteren’. Voor meer informatie zie: trainingen en workshops

 

 Wil je ook goed voorbereid aan de Cito-toets beginnen? Meld je dan aan voor onze Cito-klas.

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.